CHUYÊN DOANH

DỤNG CỤ CẮT GỌT KIM LOẠI

CÁC LOẠI DAO THÉP GIÓ

Có độ cứng 64-66 HRC. Sử dụng cắt cho nhiều loại vật liệu khác nhau.

Có độ cứng 64-66 HRC. Sử dụng cắt cho nhiều loại vật liệu khác nhau.

Thông tin chi tiết tham khảo:

Các loại dao thép gió

Có độ cứng 64-66 HRC. Sử dụng cắt cho nhiều loại vật liệu khác nhau.

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us