THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

Cán dao tiện

Các sản phẩm dao tiện của WIDIA có thể ứng dụng để gia công trong nhiều điều kiện khác nhau từ gia công tinh ở tốc độ cắt cao đến gia công thô ban đầu.

Các sản phẩm dao tiện của WIDIA có thể ứng dụng để gia công trong nhiều điều kiện khác nhau từ gia công tinh ở tốc độ cắt cao đến gia công thô ban đầu.

Thông tin chi tiết tham khảo:

Cán dao tiện rãnh

Các sản phẩm dao tiện của WIDIA có thể ứng dụng để gia công trong nhiều điều kiện khác nhau từ gia công tinh ở tốc độ cắt cao đến gia công thô ban đầu.

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us