THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

Lưỡi cưa đĩa DCM

Được sử dụng để cắt các vật liệu thép, đồng, nhôm...với các hình dạng khác nhau như đường sắt, thanh tròn, ống thép với cắt tốc độ cao

Bình luận

chat with us