THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

Mũi khoan Maier – 2.5xD

Bảng thông số cho thân dao:
346.jpg

Bảng thông số cho mảnh dao:
349.jpg

Bình luận

chat with us