THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

ĐÁ MÀI KHÔN

Mài khôn là sự cắt phoi với hạt mài được kết dính dưới sự tiếp xúc liên tục với bề mặt của đá mài. Nói cách khác, mài khôn là việc phát triển thêm một bước mài nghiền nhằm mục đích nâng cao năng suất gia công

Mài khôn là sự cắt phoi với hạt mài được kết dính dưới sự tiếp xúc liên tục với bề mặt của đá mài. Nói cách khác, mài khôn là việc phát triển thêm một bước mài nghiền nhằm mục đích nâng cao năng suất gia công.

Mài khôn là sự cắt phoi với hạt mài được kết dính dưới sự tiếp xúc liên tục với bề mặt của đá mài. Nói cách khác, mài khôn là việc phát triển thêm một bước mài nghiền nhằm mục đích nâng cao năng suất gia công

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us