THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG- CBN CHẤT KẾT DÍNH KIM LOẠI

Tuổi bền cao, chuyên gia công thủy tinh, thấu kính, thạch anh....

Tuổi bền cao, chuyên gia công thủy tinh, thấu kính, thạch anh....

Thông tin chi tiết tham khảo:

Đá mài kim cương- CBN

Tuổi bền cao, chuyên gia công thủy tinh, thấu kính, thạch anh....

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us