THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

CHUYÊN DÙNG ĐỂ MÀI NHỮNG VẬT LIỆU CỨNG: PCD/PCBN. RẤT KINH TẾ VÌ CÓ TUỔI BỀN VÀ NĂNG SUẤT CAO. KHẢ NĂNG CẮT GỌT TỐT NHẤT TRONG CÁC LOẠI ĐÁ MÀI.

Thông tin chi tiết tham khảo:

Đá mài kim cương- CBN chất kết dính thủy tinh

CHUYÊN DÙNG ĐỂ MÀI NHỮNG VẬT LIỆU CỨNG: PCD/PCBN. RẤT KINH TẾ VÌ CÓ TUỔI BỀN VÀ NĂNG SUẤT CAO. KHẢ NĂNG CẮT GỌT TỐT NHẤT TRONG CÁC LOẠI ĐÁ MÀI.

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us