THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG- CBN KIỂU MẠ TĨNH ĐIỆN

Khả năng cắt gọt rất chính xác, năng suất cao. Biên dạng đá phong phú, chuyên gia công những bề mặt phức tạp.

Khả năng cắt gọt rất chính xác, năng suất cao. Biên dạng đá phong phú, chuyên gia công những bề mặt phức tạp.

Thông tin chi tiết tham khảo:

Đá mài kim cương-CBN kiểu mạ tĩnh điện

Khả năng cắt gọt rất chính xác, năng suất cao. Biên dạng đá phong phú, chuyên gia công những bề mặt phức tạp.

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us