THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

DAO DOA

Dao lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích thước theo yêu cầu.

Dao doa  là loại dao doa sử dụng ở trung tâm gia công CNC, sử dụng bầu BT, cán nối và mảnh cắt.

Dao lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích thước theo yêu cầu.

Dao doa  là loại dao doa sử dụng ở trung tâm gia công CNC, sử dụng bầu BT, cán nối và mảnh cắt.

Dao doa thép gió_Eiko

Dao doa hợp kim_Eiko

Dao lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích thước theo yêu cầu.

Dao doa  là loại dao doa sử dụng ở trung tâm gia công CNC, sử dụng bầu BT, cán nối và mảnh cắt.

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us