THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

LƯỠI CƯA ĐĨA MA SÁT

Chỉ sử dụng trên dây truyền sản xuất ống thép, ứng dụng cơ bản dựa trên nguyên tắc cắt bằng ma sát. Độ cứng đạt 44 HRC.

 

Chỉ sử dụng trên dây truyền sản xuất ống thép, ứng dụng cơ bản dựa trên nguyên tắc cắt bằng ma sát. Độ cứng đạt 44 HRC.

Các thông tin chi tiết tham khảo:

Lưỡi cưa đĩa ma sát

Chỉ sử dụng trên dây truyền sản xuất ống thép, ứng dụng cơ bản dựa trên nguyên tắc cắt bằng ma sát. Độ cứng đạt 44 HRC.

 

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us