THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

LƯỠI CƯA ĐĨA GẮN MẢNH HỢP KIM

Có đặc tính cắt rất tốt và tuổi bền cao. Chuyên dùng để cắt thép cứng hoặc các vật liệu không phải thép như đồng, nhôm...

Có đặc tính cắt rất tốt và tuổi bền cao. Chuyên dùng để cắt thép cứng hoặc các vật liệu không phải thép như đồng, nhôm...

Thông tin chi tiết tham khảo:

Lưỡi cưa đĩa gắn mảnh hợp kim

Có đặc tính cắt rất tốt và tuổi bền cao. Chuyên dùng để cắt thép cứng hoặc các vật liệu không phải thép như đồng, nhôm...

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us