THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

LƯỠI CƯA ĐĨA THÉP GIÓ

Có độ cứng 64-66 HRC. Nhiều chủng loại như: loại nhiệt luyện, thấm phủ Cr, Ti, TICN, TIANL..

Có độ cứng 64-66 HRC. Nhiều chủng loại như: loại nhiệt luyện, thấm phủ Cr, Ti, TICN, TIANL..

Thông tin chi tiết tham khảo:

Lưỡi cưa đĩa thép gió

Có độ cứng 64-66 HRC. Nhiều chủng loại như: loại nhiệt luyện, thấm phủ Cr, Ti, TICN, TIANL..

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us