THINK CUTTING TOOLS,

THINK TAN HOANG VIET

MŨI SỬA ĐÁ KIM CƯƠNG

Chuyên dùng để sửa đá mài, có nhiều chủng loại, cỡ phù hợp với từng mục đích sử dụng

Chuyên dùng để sửa đá mài, có nhiều chủng loại, cỡ phù hợp với từng mục đích sử dụng. Chất lượng ổn định.

Chi tiết thông tin tham khảo:

Mũi sửa đá kim cương

Chuyên dùng để sửa đá mài, có nhiều chủng loại, cỡ phù hợp với từng mục đích sử dụng

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us