CHUYÊN DOANH

DỤNG CỤ CẮT GỌT KIM LOẠI

Taro

Mũi taro là dụng cụ dùng để tạo ren, nó là phương pháp tạo ren phổ biến nhất, nó dùng để tạo ren lỗ trong hoặc tạo ren ngoài. Sản phẩm gồm các loại taro thẳng, taro xoắn bằng thép gió hoặc thấm phủ, taro ép ren... 

Mũi taro là dụng cụ dùng để tạo ren, nó là phương pháp tạo ren phổ biến nhất, nó dùng để tạo ren lỗ trong hoặc tạo ren ngoài. Sản phẩm gồm các loại taro thẳng, taro xoắn bằng thép gió hoặc thấm phủ, taro ép ren... 

Chi tiết một số loại taro phổ biến như sau:

  Mũi taro thẳng L6912

  Mũi taro thẳng L7912P
  Mũi taro xoắn L6904

  Mũi taro xoắn L7904P

  Mũi taro tay L908

  Mũi taro ren ép L6954

Dùng để tạo ren, nó là phương pháp tạo ren phổ biến nhất, nó dùng để tạo ren lỗ trong hoặc tạo ren ngoài.

Bình luận của bạn

sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng


chat with us